.

Verbeter omloopsnelheid met productprofielen

1 december 2021

Slimme werkwijze

De meest eenvoudigste manier om een ​​vending automaat of koffiemachine bij te vullen is door deze bij elk bezoek volledig af te vullen met producten of ingrediënten.
Deze werkwijze is oneconomisch omdat niet alle producten op een locatie even goed verkopen. Producten kunnen daardoor over de uiterste verkoop datum raken en er kunnen grote hoeveelheden onverkochte producten in de automaat ontstaan. Resultaat: slecht rendement en inkomstenverlies.

Er is een slimmere werkwijze. Door het profiel van elk product dat u in Vendon Cloud heeft ingesteld te optimaliseren, kunt u een aanzienlijk hogere omloopsnelheid bereiken.
Dit betekent dat artikelen die goed verkopen, worden gevuld tot de maximale capaciteit van elke spiraal, terwijl 'slow movers' tot bijvoorbeeld slechts tot 50% worden aangevuld. Voorraad die onverkocht op de ene locatie zou blijven kan nu worden op een andere locatie worden gebruiken, waar de producten populairder zijn.

Zo kunt u tijd en daarmee geld besparen aan het bevoorraden van uw vending automaten en het rendement verhogen door de voorraad in de vending automaat volledig te verkopen.

 


Bijvulwaarde

Om het instellen van de vending automaat te vergemakkelijken, kunt u de bijvulwaarde op productniveau instellen, en deze worden automatisch 'voorgevuld' wanneer u het product aan een automaat toevoegt. Indien nodig kunt u de waarde voor elke vending automaat aanpassen.


Betekenis van de waarden

Maximale capaciteit – geeft de maximale capaciteit van de spiraal/container aan. Als er 15 producten in een enkele spiraal kunnen worden geplaatst, voert u 15 in.

Bijvulwaarde – de waarde waarop het productniveau wordt ingesteld wanneer het bijvullen is voltooid; valt vaak samen met de maximale capaciteit. Als u niet wilt dat het product tot de maximale capaciteit wordt bijgevuld, aangezien het product niet uitverkocht raakt tussen bezoeken, specificeer een andere bijvulwaarde. De spiraal kan bijvoorbeeld 15 producten bevatten (maximale capaciteit), maar wordt bijgevuld tot 10 (bijvulwaarde), zodat de 5 extra producten naar een drukkere locatie kunnen.

Kritieke waarde – de waarde waarbij u een waarschuwing wilt ontvangen. Wanneer het product/ingrediënt deze waarde bereikt, wordt er een alert voor een lage voorraad gegenereerd om aan te geven dat een bijvulling noodzakelijk is. Voor vending automaten met een hoge omloopsnelheid moet deze waarde hoger zijn, zodat de voorraad niet opraakt en daardoor verkopen verliest.

Bijvuleenheid - een zeer handige waarde voor degenen die met omverpakkingen werken. Als u frisdrank van de leverancier in omverpakkingen van acht stuks inkoopt en de automaat alleen wilt bijvullen met hele omverpakkingen, voert u 8 in als aantal voor de bijvuleenheid. U ziet dit product pas in de picklist als er minimaal 8 flesjes ontbreken. Als er 9-15 flessen ontbreken, blijft de waarde in de picklist 8 en voor 16-23 heeft u 16 flessen nodig, d.w.z. 2 omverpakkingen.

Minimale picklist waarde – deze waarde is bedoeld voor het optimaliseren van uw routes. Het vertegenwoordigt het aantal items dat moet ontbreken om het product in de picklist te laten opnemen. Als u een automaat alleen wilt bijvullen als er minimaal 5 flessen frisdrank zijn verkocht, dan is de minimale picklistwaarde 5. Alles onder de 5 van dit product verschijnt niet in de picklist.

Kritisch product – een andere waarde voor route planning. Als er een bijzonder kritisch product in de automaat zit, waar u speciale aandacht aan moet besteden, markeer het dan als kritiek. Op die manier zal, wanneer dit specifieke product weinig op voorraad is, zelfs als de automaat bijna vol is, de automaat op uw bezoeklijst verschijnen.


Geen events

Bent u niet geïnteresseerd in het volgen van ingrediënten in koffiemachines? Markeer deze als niet-bijvulbare ingrediënten. Zo slaat u de productinstellingen over en ontvangt u geen events.


Verkoopresultaten

Deze veranderingen lijken misschien erg klein. Wanneer ze echter worden toegepast op grote aantallen automaten of koffiemachines, kunnen de geoptimaliseerde productprofielen een bijzonder positief effect hebben op uw verkoopresultaten en het aantal bezoeken aan automaten verminderen. Kortom 'behaal met minimale middelen een maximaal rendement'.